Hvordan kan du støtte?

Her kan du læse om, hvordan du ved at støtte Patientforeningen Modermærkekræft kan hjælpe patienter og pårørende.

Vi har brug for din støtte!

Den daglige drift af Patientforeningen Modermærkekræft betales af medlemmernes kontingent samt støtte fra Kræftens Bekæmpelse. Derudover ønsker vi for foreningens medlemmer samt deres pårørende at gennemføre aktiviteter, hvortil der er brug for ekstra midler i form af arv, donationer, fondsmidler, gaver og legater.

Hvad kan du gøre?

Hvis du gerne vil støtte Patientforeningen Modermærkekræft med et pengebeløb, kan det gøres gennem bankoverførsel.

Kontakt

Formand
Merete Schmiegelow
Tlf.: 23 36 80 49
E-mail: info@modermaerkekraeft.dk 


Til minde om Monica Hannibal
Donationer, arv og legater

Monica blev født 28.december 1965, og fik i påsken 2013 konstateret modermærkekræft. Den 19.oktober kl.09.00 tabte hun denne uretfærdige kamp, og efterlod sig et ønske om, at I stedet for blomster til hendes bisættelse ville hun have, at man donerede til blandt andre NeMo(Patientforeningen Modermærkekræft).

Patientforeningen Modermærkekræft har i alt modtaget kr. 8.595 i donationer.

Til minde om Birthe Engell Mortensen
Donationer, arv og legater

Birthe blev født 6.maj 1960 i Ydby, Hurup Thy, og fik konstateret modermærkekræft i sommeren 2012. D. 19. november 2016 sov hun stille ind på Anker Fjord Hospice.

Birthe ønskede, at i stedet for blomster til hendes bisættelse, skulle der doneres til modermærkekræftens patientforening.

Patientforeningen Modermærkekræft har modtaget i alt kr. 20.300


Hvad går pengene til?

Foreningen vil anvende ekstra tildelte midler til:

  • Yde støtte til modermærkekræftramte og pårørende.
  • Synliggøre behandlingsmuligheder for modermærkekræftramte.
  • Afholde foredrag og cafémøder for modermærkekræftramte og pårørende.
  • Afholde modermærkekræftdag / weekend for modermærkekræftramte og pårørende.
  • Afholde diverse aktiviteter for modermærkekræftramte og deres familier.
  • Skærpelse af samarbejdet med patientforeninger for modermærkekræft i de øvrige nordiske lande
  • Skærpelse af samarbejdet med patientforeninger på nationalt og internationalt plan.