Patientforeningen Modermærkekræft (PAMO) afholder ordinær generalforsamling søndag den 17. marts 2024

18-12-2023
Generalforsamlingen afholdes i Mødecenter Odin Havnepark, Lumbyvej 17 F, 5000 Odense C.

Dagsorden i henhold til vores vedtægter, som du kan læse via link herunder:

Vedtægter for Patientforeningen Modermærkekræft

Der vil senere blive udsendt separat indbydelse til foreningens medlemmer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i PAMO