Patientforeningen Modermærkekræft (PAMO) afholder ordinær generalforsamling søndag den 12. marts 2023

22-12-2022
Generalforsamlingen afholdes i Mødecenter Odin Havnepark, Lumbyvej 17 F, 5000 Odense C.

Dagsorden i henhold til vores vedtægter, som du kan læse via link herunder:

https://www.modermaerkekraeft.dk/dyn/resources/File/file/4/9204/1616657781/vedtaegter-patientforeningen-modermaerkekraeft-2021.pdf 

Der vil senere blive udsendt separat indbydelse til foreningens medlemmer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i PAMO