Landsdækkende undersøgelse om modermærkekræft

25-02-2021
I uge 8 og 9 bliver der gennemført en landsdækkende undersøgelse blandt patienter med modermærkekræft. Invitationen sendes via e-Boks. Vi håber, du vil deltage, hvis du får en invitation.

Patientforeningen Modermærkekræft vil gerne støtte op om, at der bliver evalueret på livskvalitet og bivirkninger, når vi som patienter får tilbudt forebyggende behandling. Vi håber, I vil deltage, hvis I får en invitation.

Om undersøgelsen 

Stor landsdækkende undersøgelse sættes i gang i uge 8 og 9. Undersøgelsen handler om at afdække livskvalitet og bivirkninger hos patienter med modermærkekræft, der modtager eller har modtaget forebyggende medicinsk kræftbehandling.  

Personer, som modtager eller har modtaget forebyggende medicinsk behandling for modermærkekræft, tilbydes nu at deltage i en national spørgeskemaundersøgelse, som skal hjælpe personalet på landets kræftafdelinger med at blive klogere på bivirkninger og livskvalitet ved denne behandling.  

Forebyggende medicinsk behandling har siden november 2018 været godkendt som standardbehandling til patienter opereret for modermærkekræft i stadie III-IV.  

Vi håber med denne undersøgelse at blive bedre til at vejlede, rådgive og behandle patienter, der tilbydes denne behandlingsform. 

Undersøgelsen gennemføres i uge 8 og 9, invitationerne udsendes via e-Boks.  

Venlig hilsen  
Eva Ellebæk 
Afdelingslæge, phd 
på vegne af Kræftafdelingerne ved Herlev, Odense, Århus og Aalborg Universitetshospital.