Bliv medlem af Patientforeningen Modermærkekræft

Som medlem af Patientforeningen Modermærkekræft støtter du foreningens arbejde med at forbedre forhold for patienter med modermærkekræft og deres pårørende.

 
Alle aktive i foreningen arbejder frivilligt og ulønnet. Vi har derfor brug for DIN støtte til at afholde aktiviteter og arrangementer til gavn for alle berørte af denne kræftsygdom.

Som medlem får du:

  • Mulighed for at udveksle erfaringer med andre i lignende situation.
  • Mulighed for at deltage i og være aktiv omkring vores arrangementer.
  • Vores blad 'På Pletten' tilsendt med posten og nyhedsbreve flere gange om året pr. mail.
  • Medlemskab som patient eller pårørende giver stemmeret på den årlige generalforsamling, og du kan stille op til bestyrelsen, hvis du ønsker det.
  • Støttemedlemskab som firma giver ret til at overvære generalforsamling som gæst og mulighed for at deltage i foreningens øvrige arrangementer med observatørstatus.
Meld dig ind i Patientforeningen Modermærkekræft her:Køn:


Frivilligt arbejde:


Betaling:

Dine data vil blive behandlet fortroligt og vil alene blive anvendt i forbindelse med driften af Patientforeningen Modermærkekræft, fx ved opkrævning af kontingent, indkaldelse til møder, udsendelse af nyhedsbreve og anden kommunikation med medlemmerne. Dine data vil ikke uden forudgående skriftlig accept fra dig blive videregivet til eksterne tredjeparter. Dine data opbevares i den tid, du er medlem af Patientforeningen Modermærkekræft. Du kan til enhver tid melde dig ud af Patientforeningen Modermærkekræft, ved skriftlig henvendelse til kassereren via info@modermaerkekraeft.dk og dine data vil derefter blive slettet efter 6 måneder.