Bliv medlem af Patientforeningen Modermærkekræft

Hvis du vil støtte foreningen, er du velkommen til at melde dig ind. Kontingentet er 150 kr. om året.

Som medlem får du:

  • Mulighed for at udveksle erfaringer med andre i lignende situation.
  • Mulighed for at deltage i og være aktiv omkring vores arrangementer.
  • Vores blad 'På Pletten' tilsendt med posten og nyhedsbreve flere gange om året pr. mail.
  • Stemmeret på den årlige generalforsamling og kan stille op til bestyrelsen hvis du ønsker det
Meld dig ind i Patientforeningen Modermærkekræft her:

Køn:

Tilknytning:


Frivilligt arbejde:


Betaling:

Dine data vil blive behandlet fortroligt og vil alene blive anvendt i forbindelse med driften af Patientforeningen Modermærkekræft, fx ved opkrævning af kontingent, indkaldelse til møder, udsendelse af nyhedsbreve og anden kommunikation med medlemmerne. Dine data vil ikke uden forudgående skriftlig accept fra dig blive videregivet til eksterne tredjeparter. Dine data opbevares i den tid, du er medlem af Patientforeningen Modermærkekræft. Du kan til enhver tid melde dig ud af Patientforeningen Modermærkekræft, ved skriftlig henvendelse til kassereren via info@modermaerkekraeft.dk og dine data vil derefter blive slettet efter 6 måneder.